0938.494.119 (7h30 - 21h30)

Lan hồ điệp trắng

Hoa lan hồ điệp trắng là loại hoa đẹp, giá trị, sang trọng tuy nhiên nếu không có trình độ thẩm mĩ cao cũng như thiết kế và thực hiện chuyên nghiệp sẽ làm giảm đi vẻ đẹp vốn có của hoa lan. Công ty Xuân Hạ Thu Đông là đơn vị trực tiếp trồng và phân phối Hoa Lan Hồ Điệp Trắng chất lượng cao.

Chậu lan hồ điệp 25 cành trắng tím
Chậu lan hồ điệp 25 cành trắng tím
6,500,000₫ 5,900,000₫
-9%
Chậu lan hồ điệp trắng 3 cành
Chậu lan hồ điệp trắng 3 cành
750,000₫ 700,000₫
-7%
Chậu lan hồ điệp 7 cành trắng tím
Chậu lan hồ điệp 7 cành trắng tím
1,800,000₫ 1,600,000₫
-11%
Lan hồ điệp 3 cành trắng tím
Lan hồ điệp 3 cành trắng tím
750,000₫ 700,000₫
-7%
Chậu lan hồ điệp trắng 10 cành
Chậu lan hồ điệp trắng 10 cành
2,500,000₫ 2,250,000₫
-10%
Chậu lan hồ điệp 5 cành tím trắng
Chậu lan hồ điệp 5 cành tím trắng
1,400,000₫ 1,200,000₫
-14%
Chậu lan hồ điệp trắng tím 15 cành
Chậu lan hồ điệp trắng tím 15 cành
3,800,000₫ 3,500,000₫
-8%
Chậu lan hồ điệp trắng 35 cành
Chậu lan hồ điệp trắng 35 cành
9,000,000₫ 8,700,000₫
-3%
Chậu lan hồ điệp 25 cành trắng tím
Chậu lan hồ điệp 25 cành trắng tím
6,500,000₫ 6,000,000₫
-8%
Chậu lan hồ điệp 8 cành đủ màu
Chậu lan hồ điệp 8 cành đủ màu
2,200,000₫ 2,000,000₫
-9%
Chậu lan hồ điệp 7 cành đủ màu
Chậu lan hồ điệp 7 cành đủ màu
1,800,000₫ 1,700,000₫
-6%
Chậu lan hồ điệp 6 cành trắng tím
Chậu lan hồ điệp 6 cành trắng tím
1,600,000₫ 1,400,000₫
-13%
Chậu lan hồ điệp 5 cành trắng tím
Chậu lan hồ điệp 5 cành trắng tím
1,300,000₫ 1,200,000₫
-8%
Lan hồ điệp 8 cành trắng tím vàng
Lan hồ điệp 8 cành trắng tím vàng
2,000,000₫ 1,750,000₫
-13%
Lan hồ điệp 6 cành trắng tím
Lan hồ điệp 6 cành trắng tím
1,600,000₫ 1,500,000₫
-6%
Lan hồ điệp trắng 12 cành
Lan hồ điệp trắng 12 cành
3,000,000₫ 2,800,000₫
-7%
Bộ ba lan hồ điệp tím trắng
Bộ ba lan hồ điệp tím trắng
800,000₫ 700,000₫
-13%
Hoa lan hồ điệp trắng tím 6 cây
Hoa lan hồ điệp trắng tím 6 cây
1,700,000₫ 1,500,000₫
-12%
Hoa lan hồ điệp trắng 8 cây đẹp
Hoa lan hồ điệp trắng 8 cây đẹp
2,200,000₫ 1,900,000₫
-14%
Hoa lan hồ điệp đa sắc màu
Hoa lan hồ điệp đa sắc màu
2,300,000₫ 1,950,000₫
-15%
Hoa lan hồ điệp 5 cây
Hoa lan hồ điệp 5 cây
1,300,000₫ 1,200,000₫
-8%
Hoa lan hồ điệp trắng hồng
Hoa lan hồ điệp trắng hồng
800,000₫ 750,000₫
-6%
Hoa lan hồ điệp kết hợp đa sắc
Hoa lan hồ điệp kết hợp đa sắc
4,593,000₫ 3,950,000₫
-14%
Hoa lan hồ điệp trắng đơn 1 cây
Hoa lan hồ điệp trắng đơn 1 cây
350,000₫ 300,000₫
-14%
Hoa lan hồ điệp trắng kết hợp tím
Hoa lan hồ điệp trắng kết hợp tím
2,300,000₫ 2,100,000₫
-9%
Hoa lan hồ điệp phối màu 5 cây
Hoa lan hồ điệp phối màu 5 cây
1,400,000₫ 1,250,000₫
-11%
Hoa lan hồ điệp tím trẳng hồng 6 cây
Hoa lan hồ điệp tím trẳng hồng 6 cây
1,700,000₫ 1,500,000₫
-12%
Hoa lan hồ điệp trắng phối tím
Hoa lan hồ điệp trắng phối tím
800,000₫ 700,000₫
-13%
Hoa lan hồ điệp trắng phấn 4 cây
Hoa lan hồ điệp trắng phấn 4 cây
1,200,000₫ 1,000,000₫
-17%
Lan hồ điệp trắng nhị đỏ
Lan hồ điệp trắng nhị đỏ
250,000₫ 230,000₫
-8%
Hoa lan hồ điệp trắng 5 cây
Hoa lan hồ điệp trắng 5 cây
1,300,000₫ 1,200,000₫
-8%
Hoa lan  hồ điệp trắng đơn
Hoa lan hồ điệp trắng đơn
231,000₫ 190,000₫
-18%
Hoa lan hồ điệp kết hợp
Hoa lan hồ điệp kết hợp
555,000₫ 500,000₫
-10%
Hoa lan hồ điệp trắng nhị vàng
Hoa lan hồ điệp trắng nhị vàng
5,500,000₫ 4,900,000₫
-11%
Hoa lan hồ điệp trắng đơn đẹp
Hoa lan hồ điệp trắng đơn đẹp
1,300,000₫ 1,200,000₫
-8%

Facebook Contactf